Przydatne adresy

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 – 82 – 50
fax: (22) 506 – 50 – 64

Rzecznik Praw Dziecka 
ul. Chocimska 6 , 00-791 Warszawa 
telefon: (22) 583 66 00
fax: (22) 583 66 96 
e-mail: rpd@brpd.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15, 
00-952 Warszawa

e-mail: kancelaria@mz.gov.pl

Centrala NFZ

ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

e-mail: KancelariaElektroniczna@nfz.gov.pl