Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością jest uzależniony od dochodu. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności to dochód na osobę nie może przekraczać 764 pln miesięcznie.

Dodatek ten przysługuje rodzicom, którzy wychowują niepełnosprawne dziecko i otrzymującym zasiłek rodzinny. Jest to dodatek, który przeznaczony jest na pokrycie zwiększonych kosztów na rehabilitację i kształcenia dziecka.

Przysługuje on:

  • dzieciom do ukończenia 16. roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
  • osobom powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z wymaganymi załącznikami w gminnym ośrodku pomocy społecznej lub w Urzędzie Miasta w miejscu zamieszkania lub w formie elektronicznej https://wnioski.mpips.gov.pl

Na dzień dzisiejszy wysokość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością wynosi:

  • 90 pln miesięcznie – na dziecko do ukończenia 5. roku życia
  • 110 pln miesięcznie – na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia